Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Om transaktionsanalys

Kommunikationsteorin är praktiskt användbart för att förstå sig själv och andra.

Transaktionsanalys (TA) är en teori om den mänskliga personligheten och en humanistisk psykoterapiform. Förändringsarbete med transaktionsanalys sker utifrån ett samförstånd med klienten om vilket mål som ska uppnås och hur själva arbetat ska bedrivas. Terapeuten bidrar med sin professionella kunskap och klienten med sin kännedom om sig själv och vad hon eller han vill.

TAs personlighetsteori vilar på filosofin av att:

  • All människor är födda OK vilket innebär att ondska och destruktivitet är onaturliga icke medfödda tillstånd
  • Människor förtjänar erkännande bara för att de existerar
  • Alla känslomässiga problem går att bota
  • Vi kan tänka, även när vi har problem
  • Alla är vi ytterst ansvariga för våra liv

TAs metod/teknik är en:

  • Beslutsmodell
  • Kontraktsmodell
  • Transaktionell

TA har system för att arbeta kognitivt, emotivt, systemiskt och psykodynamiskt.
Teorin går utmärkt bra att kombinera med andra teorier som har kognitiva, beteendemässiga och känslomässiga inslag.

Annons
%d bloggare gillar detta: