Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Samtalsterapeuterna i Örgryte

Vi är fem samtalsterapueter som erbjuder samtalsstöd, samtalsterapi och coaching.
Vår gemensamma teoretiska bas är kommunikationsteorin transaktionsanalys.
Vi har spetskompetens inom olika områden ex. ledarskap och utvecklingsfrågor, stress och friskvård, scenframställning, konflikthantering, medling, mångkulturella frågor, familj, par och barnfokus.